Σπίτι > Σχετικά με εμάς > και τις συνθήκες

Zhejiang Mesa υγιεινής, Ltd

Οροι και Προϋποθέσεις


1.GENERAL

1.1 Η MESA Bath Inc. ("MESA" ή "our") διατηρεί την ιστοσελίδα www, mesashower.com και όλους τους σχετικούς ιστότοπους όπως το www.zjmesa.com για ψυχαγωγία, ενημέρωση, εκπαίδευση και επικοινωνία χρηστών των Ιστοσελίδων (" εσείς "ή" σας ").

1.2 Η πρόσβαση και χρήση των Δικτυακών Τόπων και των μηνυμάτων, των πληροφοριών, των δεδομένων, του κειμένου, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των εικονογραφήσεων, του λογισμικού ή άλλου περιεχομένου που διατίθεται μέσω των Ιστοσελίδων (συλλογικά "Περιεχόμενο") υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις "Όροι και Προϋποθέσεις") και όλους τους ισχύοντες νόμους. Με την πρόσβαση και την περιήγηση στις Ιστοσελίδες, αποδέχεστε, χωρίς περιορισμούς ή προσόντα, τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, δεν θα χρησιμοποιείτε τους Δικτυακούς Τόπους ή θα έχετε πρόσβαση στο Περιεχόμενο.

1.3 Εάν έχετε απορίες σχετικά με οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε να στείλετε ένα αίτημα για διευκρίνιση στο MESA χρησιμοποιώντας την υποβληθείσα φόρμα υποστήριξης.


2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2.1 Ενώ το MESA προσπαθεί να συμπεριλάβει ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες στους Ιστότοπους, οι Ιστοσελίδες και το Περιεχόμενο παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" και ως διαθέσιμη βάση και οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση ή εμπιστοσύνη στους Ιστότοπους και το Περιεχόμενο θα είναι με δική σας ευθύνη. Η MESA και οι συνεργάτες της, οι δικαιοπάροχοι, οι πράκτορες, οι πάροχοι περιεχομένου, οι πάροχοι υπηρεσιών, οι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι, οι διευθυντές ή οι εκπρόσωποί τους ("εκπρόσωποι της MESA") δεν εγγυώνται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών ούτε οι εκπρόσωποι MESA ή MESA αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη ή ευθύνη τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που περιέχονται στους Δικτυακούς Τόπους, καθώς οι εκπρόσωποι της MESA και της MESA δεν μπορούν και δεν εγγυώνται και δεν κάνουν και αποποιούνται ρητά όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις, διαθήκες και όρους, ρητές ή σιωπηρές, με νόμο ή με άλλο τρόπο, με σε σχέση με τους ιστότοπους ή το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων: (i) τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων και όρων εμπορευσιμότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης ή τυχόν σιωπηρών αναπαραστάσεων ή εγγυήσεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, την εμπορία ή τη χρήση του εμπορίου · (ii) ότι οι Ιστότοποι ή το Περιεχόμενο θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας (ή της εταιρείας σας ή της εταιρείας σας) ή θα είναι συμβατές με τον υπολογιστή σας ή τον οργανισμό σας ή τον σχετικό εξοπλισμό, φωτογραφικό εξοπλισμό ή λογισμικό. (iii) ότι οι Ιστοτόποι ή το Περιεχόμενο είναι ακριβείς, έγκυρες, αξιόπιστες, αυθεντικές, τρέχουσες ή ολοκληρωμένες. (iv) ότι οι ιστότοποι θα συνεχίσουν να λειτουργούν, να λειτουργούν χωρίς διακοπές ή να μην παρουσιάζουν σφάλματα, ή (v) ότι η περιήγησή σας σε υλικό που εμφανίζεται στους ιστότοπους δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν στο MESA.

2.2 Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της MESA και της MESA δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι Ιστοσελίδες ή το Περιεχόμενο είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Η πρόσβαση στους ιστότοπους ή το περιεχόμενο από τοποθεσίες όπου το περιεχόμενό τους είναι παράνομο απαγορεύεται. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στις Ιστοσελίδες ή το Περιεχόμενο από άλλες τοποθεσίες εκτός από τον Καναδά το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνες για την τήρηση των τοπικών νόμων.

2.3 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις και απαιτήσεις που υποβάλλονται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προκύπτουν από, σε σχέση με ή σε σχέση με τη χρήση των Ιστοσελίδων, των Τροποποιήσεων Χρήστη (όπως ορίζονται παρακάτω στην Ενότητα 6.1) ή του Περιεχομένου. την παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων. την παραβίαση ή την παραβίαση των δικαιωμάτων των άλλων. ή την παραβίαση του ισχύοντος αστικού ή ποινικού δικαίου. Οι εκπρόσωποι της MESA και της MESA αποποιούνται κάθε ευθύνη και ευθύνη για όλα αυτά τα θέματα.

2.4 Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ενέργειες και τις επικοινωνίες που αναλαμβάνονται ή μεταδίδονται κατά τη χρήση των Δικτυακών Τόπων, των Τροποποιήσεων του Χρήστη και του Περιεχομένου και ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους που ισχύουν ή ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση ή τις δραστηριότητές σας στις τους ιστότοπους ή σε σχέση με το περιεχόμενο ή τις τροποποιήσεις χρηστών. Το MESA μπορεί να διερευνά περιστατικά που ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραβιάσεις τέτοιων νόμων και ενδέχεται να συνεπάγονται και να συνεργάζονται με τις αρχές επιβολής του νόμου κατά τη δίωξη χρηστών που εμπλέκονται σε τέτοιες παραβιάσεις. Η MESA διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας πληροφοριών) σχετικά με τη χρήση των Ιστοσελίδων ή του Περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αντιληπτών παραβιάσεων του εφαρμοστέου δικαίου), σε κάθε περίπτωση όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, αναγκαία για την ικανοποίηση κάθε αίτησης που έχει εγκριθεί από το εφαρμοστέο δίκαιο.

2.5 Η περιήγησή σας στους ιστότοπους γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε η MESA ούτε οποιοδήποτε άλλο μέρος (συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων της MESA) που συμμετέχει στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση των ιστοτόπων θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένων των άμεσων, παρεπόμενων, επακόλουθων, έμμεσων, παραδειγματικών, ειδικών ή ποινικών ζημιών) ή σε σχέση με την πρόσβασή σας ή τη χρήση, ή την όποια ταλαιπωρία, καθυστέρηση στην πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου, των τροποποιήσεων χρήστη, οποιουδήποτε περιεχομένου οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου ή της αποτυχίας αυτών των ιστότοπων ζημιές που προκλήθηκαν από παραλείψεις ή ανακρίβειες σε τέτοιους ιστότοπους ή περιεχόμενο ή τη διαβίβαση εμπιστευτικών ή ευαίσθητων πληροφοριών προς ή από τέτοιους ιστότοπους), ακόμη και αν οι αντιπρόσωποι MESA ή MESA έχουν ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιας ζημίας ή απώλειας ή εάν η ζημία ή η ζημία ήταν προβλέψιμη.

2.6 Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της MESA και της MESA δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές ή ιούς ή άλλο κακόβουλο ή καταστρεπτικό κώδικα που μπορεί να προσβάλει τον εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλη ιδιοκτησία σας (ή τον οργανισμό ή την εταιρεία σας) την πρόσβαση, τη χρήση, τη λήψη ή την περιήγησή σας στους ιστότοπους, το περιεχόμενο ή τις τροποποιήσεις χρηστών. Είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή επαρκών διαδικασιών και σημείων ελέγχου για να ικανοποιήσετε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας για την πρόληψη τέτοιου μολυσματικού ή καταστρεπτικού κώδικα και για την ακρίβεια της εισαγωγής και εξόδου δεδομένων και για τη διατήρηση ενός μέσου εξωτερικού των ιστοσελίδων για την ανασυγκρότηση τυχόν χαμένων δεδομένων .


2.7 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η MESA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τους εξουσιοδοτημένους τρίτους που εγκαθιστούν τα προϊόντα της MESA. Η MESA λαμβάνει εύλογα μέτρα για να εκπαιδεύσει τους εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες τρίτων, αλλά οι ενέργειες, παραλείψεις, ελαττώματα και αμέλεια είναι πέραν του ελέγχου της MESA και αποτελούν αποκλειστική και αποκλειστική ευθύνη του εγκατεστημένου εξουσιοδοτημένου τρίτου κατασκευαστή. Η MESA δεν υποστηρίζει, δεν εγγυάται ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για το έργο οποιουδήποτε από τους εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών τρίτων ή τους αντιπροσώπους τους ». Οποιαδήποτε εμπλοκή σας από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη τρίτου για εργασία θα είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και αυτού του τρίτου μέρους και σε καμία περίπτωση το MESA δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος ή υπεύθυνο για τέτοιου είδους εργασίες. Κάθε εγγύηση εξουσιοδοτημένου τρίτου κατασκευαστή μπορεί να διαφέρει. Η MESA δεν είναι υπεύθυνη για εγγυήσεις εκτός των εγκαταστάσεων τρίτων, αλλά μόνο τη δική της εγγύηση ως κατασκευαστή των προϊόντων της.


2.8 Ο κατάλογος των εξουσιοδοτημένων εγκαταστάτων εγκατάστασης παρέχεται μόνο για διευκόλυνση σας και η συμπερίληψη του εγκαταστάτη του τρίτου μέρους στον κατάλογο αυτό δεν συνιστά σύσταση του MESA. Κάθε εγκαταστάτης τρίτων είναι μια ανεξάρτητη επιχειρηματική μέριμνα και θα πρέπει να διεξάγετε οποιαδήποτε έρευνα ή έρευνα που θεωρείτε κατάλληλη πριν από τη σύναψη σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς τους εγκαταστάτες τρίτων.


3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

3.1 Το MESA μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εσείς δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τέτοιες αναθεωρήσεις και κατά συνέπεια θα πρέπει να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να επανεξετάσετε τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ελέγξτε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους, καθώς η τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ισχύει για την επίσκεψη αυτή. Εάν οποιοσδήποτε όρος, προϋπόθεση ή οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους και Προϋποθέσεις δεν είναι αποδεκτός από εσάς, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση των ιστότοπων αμέσως. Η συνεχής χρήση των ιστότοπων μετά την αποστολή αυτών των αλλαγών θα αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις ισχύουν αποκλειστικά για τη χρήση των Δικτυακών Τόπων και δεν μεταβάλλουν τους όρους ή τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που μπορεί να έχετε με το MESA.

3.2 Η MESA μπορεί, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη και για οποιονδήποτε λόγο, να τερματίσει, να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει οποιαδήποτε πτυχή των Ιστοσελίδων. Η MESA διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να διορθώνει τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε τμήμα των Ιστοσελίδων ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, αλλά επιβεβαιώνει ότι δεν έχει καθήκον να το πράξει. Η MESA και οι πάροχοι υπηρεσιών της θα έχουν επίσης το δικαίωμα να τερματίσουν τη χρήση των Δικτυακών Τόπων όπως περιγράφεται παρακάτω στον τίτλο "Τερματισμός Χρήσης"


4.ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
4.1 Υπό την επιφύλαξη τυχόν εφαρμοστέων νόμων (και, στην περίπτωση προσωπικών πληροφοριών, των απαιτήσεων της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (όπως ορίζεται παρακάτω στην Ενότητα 10.1), κάθε επικοινωνία που αποστέλλεται από εσάς ή μέσω αυτών μέσω των Ιστοσελίδων ή του MESA, είτε ζητήθηκε από το MESA , είναι μη εμπιστευτικές και η MESA είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί και να αποκαλύπτει το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ιδεών, εφευρέσεων, εννοιών ή τεχνογνωσίας που αποκαλύπτονται σε αυτήν, για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, παραγωγής ή / και εμπορίας τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες, συμφωνείτε να μην προβείτε σε οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους σε τέτοιες επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του αθέμιτου ανταγωνισμού, των ηθικών δικαιωμάτων ή της σιωπηρής σύμβασης) και παραιτούμε από αυτά τα ηθικά δικαιώματα υπέρ της MESA καθώς και το δικαίωμα να λάβουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη αντιπαροχή σε σχέση με την εν λόγω επικοινωνία.

4.2 Εκτός από τα παραπάνω, το MESA δεν αποδέχεται ούτε εξετάζει ανεπιθύμητες ιδέες, προτάσεις ή άλλα υλικά σε οποιαδήποτε μορφή ("Μη ζητηθείσες ιδέες"), συμπεριλαμβανομένων των μη ζητηθεισών ιδεών για νέες διαφημιστικές καμπάνιες, νέες προσφορές, νέα ή βελτιωμένα προϊόντα ή τεχνολογίες, διαδικασίες, υλικά, σχέδια μάρκετινγκ ή νέα ονόματα προϊόντων. Εκτός εάν ορίζεται άλλως γραπτώς από το MESA, παρακαλώ μην στείλετε καμία μη ζητηθείσα ιδέα, συμπεριλαμβανομένων πρωτότυπων δημιουργικών έργων τέχνης, προτάσεων ή άλλων έργων. Ο σκοπός αυτού είναι να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις ή διαφωνίες όταν τα προϊόντα MESA ή οι στρατηγικές μάρκετινγκ μπορεί να μοιάζουν με ιδέες που υποβάλλονται στο MESA. Εάν, παρά το αίτημά μας να μην μας στείλετε τις Ασυζητημένες σας Ιδέες, εξακολουθείτε να στέλνετε τέτοιες Άγνωστες Ιδέες, τότε, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των επικοινωνιών σας με το MESA, συμφωνείτε ότι:
Μεταβιβάζετε, αναθέτετε και μεταβιβάζετε στο MESA όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο για τις Απαράδεκτους Ιδέες δωρεάν και χωρίς κανένα βάρος, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς να αποζημιώνετε εσάς ή οποιονδήποτε άλλο, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη, από οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστοσύνης ή άλλα καθήκοντα εκ μέρους της MESA ή των διαδόχων της ή των εκχωρητών της · και
δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα παραιτηθείτε από όλα τα ηθικά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να συσχετίζεστε με τις άκλητες ιδέες) στις Ανεπιθυμημένες Ιδέες κατά την υποβολή τους σε οποιουσδήποτε ιστότοπους ή στο MESA.

4.3 Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε μέσω των Δικτυακών Τόπων ή σε σχέση με οποιοδήποτε υλικό που υποβάλατε πρέπει να είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις και, όπου χρειάζεται, πρέπει να ενημερώνονται από εσάς αμέσως μετά την εμφάνιση οποιωνδήποτε αλλαγών στις πληροφορίες αυτές.

4.4 Η MESA και οι πάροχοι υπηρεσιών της θα βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχετε. Θα είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες ή πρόσθετα έξοδα που εσείς, η MESA ή οι πάροχοι υπηρεσιών της ή άλλοι ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της υποβολής εσφαλμένων, εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών ή της αποτυχίας σας να ενημερώσετε τυχόν πληροφορίες που έχετε υποβολή μέσω των ιστότοπων.


5. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
5.1 Χορηγείται μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένη άδεια χρήσης, ανακλητή, περιορισμένη άδεια αντιγραφής, λήψης, εμφάνισης στον υπολογιστή, εκτύπωσης και χρήσης του περιεχομένου μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και αποκλειστικά για: ( α) τη δική σας προσωπική χρήση. ή (β) την εσωτερική χρήση του οργανισμού σας ή της εταιρείας. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν, δεν επιτρέπεται άλλη χρήση.

5.2 Όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά από τους Όρους και Προϋποθέσεις προορίζονται για το MESA.


6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
6.1 Δεν θα τροποποιήσετε το Περιεχόμενο από τη φόρμα όπως παρουσιάζεται στους Δικτυακούς Τόπους χωρίς να αναγνωρίζεται η πηγή του Περιεχομένου που έχει τροποποιηθεί ("Τροποποιήσεις Χρήστη"). Οποιεσδήποτε Τροποποιήσεις Χρηστών γίνονται μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την προσαρμογή του Περιεχομένου στην δική σας προσωπική χρήση από την εσωτερική χρήση του οργανισμού σας ή της επιχείρησης σύμφωνα με την Ενότητα 5.1 παραπάνω. Οποιαδήποτε Τροποποίηση Χρήστη δεν θα πρέπει να τροποποιεί, να επεξεργάζεται ή να διαγράφει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό όνομα, σήμα υπηρεσίας ή οποιαδήποτε άλλη ιδιόκτητη ειδοποίηση ή μύθο που εμφανίζεται σε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα.

6.2 Δεν επιτρέπεται:
να συμπεριλάβετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο σε ή με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που εσείς ή ο οργανισμός ή η εταιρεία σας δημιουργεί ή διανέμει, εκτός αν η MESA συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς.
να αντιγράψετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο δικό σας ή σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο εκτός εάν η MESA συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς.
να χρησιμοποιήσετε τους Ιστότοπους με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει, να παρεμποδίσει την ασφάλεια, να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία ή να κακοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους πόρους, τους λογαριασμούς, τους διακομιστές, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης, της ανάρτησης ή άλλως της διαβίβασης στους ιούς ηλεκτρονικών υπολογιστών ιστοτόπων, άγριων ίππων, σκουληκιών ή άλλων αρχείων ή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι δυνητικά επιβλαβή, αποδιοργανωτικά ή καταστροφικά ή που ενδέχεται να επιβάλλουν υπερβολικό ή δυσανάλογα μεγάλο φόρτο Ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ρομπότ, αράχνη ή άλλο αυτόματο πρόγραμμα ή συσκευή ή μη αυτόματη διαδικασία για την παρακολούθηση, την αντιγραφή, την περίληψη ή τη συλλογή πληροφοριών από τους ιστότοπους ή το περιεχόμενο εν όλω ή εν μέρει).
να χρησιμοποιήσετε τους ιστότοπους, το περιεχόμενο ή τις τροποποιήσεις χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας και της προσωπικότητας, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των ηθικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). Η MESA, οι συνεργάτες της, οι δικαιοπάροχοι, οι πάροχοι περιεχομένου, οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι ανάδοχοι που απαγορεύονται στους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε αυτές από οποιονδήποτε τόπο όπου η πρόσβαση αυτή μπορεί να είναι παράνομη ή απαγορευμένη), δηλαδή ανήθικη, , σεξουαλική, ρητορική, σεξιστική, ρατσιστική, μισητή, προσβλητική, παρενοχλητική, καταχρηστική, απειλητική, επικίνδυνη, καταχρηστική, απειλητική, χυδαία, βλαβερή, βλακεία, καταχρηστική, προσβλητική. τα υλικά που απεικονίζουν, ενθαρρύνουν, υποδηλώνουν, προασπίζουν ή τείνουν να υποκινούν οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά), που είναι κατά τα άλλα ανάρμοστο ή που δεν σέβεται τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των άλλων .
χρησιμοποιήστε τους ιστότοπους, το περιεχόμενο ή τις τροποποιήσεις χρηστών σε οποιαδήποτε αντιστοίχιση δεδομένων ή εξόρυξη δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ή χρήσης πληροφοριών σχετικά με άλλους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους) χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
να δημοσιεύσετε ή να υποβάλετε οποιοδήποτε υλικό στους ιστότοπους, το οποίο θα παραβίαζε οποιονδήποτε από τους περιορισμούς που προβλέπονται στους Όρους και Προϋποθέσεις.
εκτός εάν η MESA συμφωνήσει εγγράφως διαφορετικά, χρησιμοποιεί τους ιστότοπους για εμπορικούς σκοπούς ή δραστηριότητες, εκτός από την πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών με το MESA, συμπεριλαμβανομένων: i) πώλησης ή προσφοράς για πώληση οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών, (ii) προσέλκυση διαφημιστών ή χορηγών · (iii) διεξαγωγή διαγωνισμών, παιχνιδιών ή τυχερών παιχνιδιών ή προσφορά βραβείων, βραβείων ή οποιωνδήποτε άλλων κινήτρων σε οποιοδήποτε πρόσωπο · (iv) προβολή διαφημιστικών ή χορηγικών διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων που παράγονται με υπηρεσίες ανταλλαγής banner ή συνδέσμων. (v) προσέλκυση δωρεών · ή (vi) χρήση μη εξουσιοδοτημένων ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, αλυσιδωτών γραμμάτων, πυραμίδων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προσέλκυσης. ή
να χρησιμοποιήσετε τους Ιστότοπους με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί: (i) να βλάψετε, να απειλήσετε, να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να εκφοβήσετε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο ή να συμπεριλάβετε υλικό που απεικονίζει, προωθεί, ενθαρρύνει, άλλες βιαιοπραγίες, βία, μίσος, σκληρότητα ή διάκριση εις βάρος οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας, για οποιονδήποτε λόγο ή οποιαδήποτε πράξη σκληρότητας για τα ζώα. (ii) αραίωση ή απόσβεση του ονόματος και της φήμης του MESA, τυχόν Σήματα (όπως ορίζονται εδώ), συνεργάτες, δικαιοπάροχοι, πάροχοι περιεχομένου, παροχείς υπηρεσιών ή ανάδοχοι αυτών, κατά περίπτωση. (iii) παρεμποδίζουν τη χρήση και την απόλαυση οποιουδήποτε άλλου προσώπου από τους ιστότοπους ή το Διαδίκτυο γενικά. (iv) να καταλήξει σε καταστρατήγηση ή παραβίαση οποιουδήποτε ελέγχου ταυτότητας χρήστη, κωδικού πρόσβασης, ασφάλειας ή ελέγχου σχετικά με τους ιστότοπους ή οποιονδήποτε άλλο πόρο στο διαδίκτυο ή σύστημα πληροφορικής · (v) συγκαλύπτουν ή παραποιούν τον συντάκτη ή την προέλευση οποιουδήποτε μηνύματος ή επικοινωνίας ή που μιμείται οποιοδήποτε πρόσωπο ή που δηλώνει ψευδώς ή παρερμηνεύει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την υπαγωγή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε Αντιπροσώπου MESA. ή (vi) αποκάλυψη εικόνων οποιουδήποτε προσώπου ή προσωπικών πληροφοριών για οποιοδήποτε πρόσωπο (όπως ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικές διευθύνσεις, κοινωνική ασφάλιση ή άλλο αριθμό ασφαλείας) χωρίς την άδεια του συγκεκριμένου προσώπου.

6.3 Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο παρόν, κανένα από τα Περιεχόμενα δεν μπορεί να αντιγραφεί, να μεταπωληθεί, να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να αναδημοσιευτεί, να μεταφορτωθεί, να προβληθεί, να αναρτηθεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών, μηχανικών, φωτοτυπικών, προηγούμενη γραπτή άδεια του MESA ή του κατόχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

6.4 Δεν επιτρέπεται, χωρίς τη γραπτή άδεια του MESA, να "καθρεφτίζετε" οποιοδήποτε Περιεχόμενο σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.


7. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
7.1 Συμφωνείτε ότι όλο το Περιεχόμενο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (είτε καταχωρημένα είτε προκύπτουν από το κοινό δίκαιο ή από το ισχύον αστικό δίκαιο) και ανήκουν ή ελέγχονται από το MESA. Θα δηλώσετε την πηγή του περιεχομένου που χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις.

7.2 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα άδειας διατίθενται κατόπιν αιτήματος ή όπως υποδεικνύονται στους ιστότοπους. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, αναδιανομή, αναπαραγωγή ή τροποποίηση των ιστότοπων ή του περιεχομένου από οποιοδήποτε άτομο ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση νόμων περί εμπορικών σημάτων ή / και πνευματικών δικαιωμάτων και θα μπορούσε να υποβάλει το εν λόγω πρόσωπο σε δικαστική ενέργεια. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων παγκοσμίως κατά τη χρήση των ιστότοπων και του περιεχομένου και να αποτρέψετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή του περιεχομένου.

7.3 Ορισμένα ονόματα, λέξεις, τίτλοι, φράσεις, λογότυπα, εικονίδια, γραφικά ή σχέδια στις Ιστοσελίδες αποτελούν εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα, εμπορικές ενδυμασίες ή / και συναφή προϊόντα και υπηρεσίες της MESA, των συνεργατών της, (συλλογικά τα "Σήματα") και μπορεί να προστατεύονται στον Καναδά ή αλλού και η εμφάνισή τους στους ιστότοπους δεν μεταφέρει ή δημιουργεί οποιαδήποτε άδεια ή άλλα δικαιώματα στα Σήματα. Οποιαδήποτε χρήση οποιουδήποτε σήματος, εν όλω ή εν μέρει, που είναι προσβάσιμη μέσω των Ιστοσελίδων χωρίς προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση του MESA ή αυτού του τρίτου μέρους απαγορεύεται αυστηρά.

7.4 Το MESA σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί και εμφανίζεται στους ιστότοπους κατά τρόπο που συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής σας ιδιοκτησίας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα υποστήριξης που παρέχεται. Η MESA διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και να διακόψει τη χρήση των Δικτυακών τόπων όπως περιγράφεται παρακάτω κάτω από τον τίτλο "Τερματισμός Χρήσης".


8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
8.1 Θα αποζημιώσετε και θα αποζημιώσετε τους αντιπροσώπους MESA ή MESA («Αποζημιωμένα Μέρη») από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων που υποβάλλονται από τρίτους, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που έχετε πρόσβαση από τους Δικτυακούς Τόπους, καθώς και τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων από εσάς , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου ή των τροποποιήσεων χρηστών, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά επιτρέπονται στους Όρους και Προϋποθέσεις. Συμφωνείτε ότι τα Αποζημιωμένα Μέρη δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή τροποποίηση και συμφωνεί να αποζημιώσει οποιαδήποτε απώλεια, ζημιές, αποφάσεις, αποζημιώσεις, έξοδα, έξοδα και αμοιβές δικηγόρων για τα Αποζημιωμένα Μέρη σε σχέση με αυτό.


9. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
9.1 Ορισμένοι σύνδεσμοι στους ιστότοπους ενδέχεται να σας μεταφέρουν σε άλλους ιστότοπους. Το MESA παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για λόγους ευκολίας. Η MESA δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σχετικών σελίδων. Η MESA δεν αναλαμβάνει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση όσον αφορά και δεν εγκρίνει ή εγκρίνει οποιουσδήποτε συνδεδεμένους ιστότοπους, τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτά ή κάποιο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιγράφονται. Εάν αφήσετε τους Δικτυακούς Τόπους μέσω ενός συνδέσμου που περιέχεται στο παρόν και δείτε περιεχόμενο που δεν παρέχεται από ή για λογαριασμό του MESA, το κάνετε με δική σας ευθύνη και είναι δική σας ευθύνη να λάβετε όλα τα προστατευτικά μέτρα για την προστασία από ιούς και άλλα καταστρεπτικά στοιχεία .

9.2 Έχετε περιορισμένο, μη αποκλειστικό δικαίωμα δημιουργίας υπερσυνδέσμου στους ιστότοπους. Συμφωνείτε ότι αν συνδέσετε άλλους ιστότοπους με τους ιστότοπους, οι άλλοι ιστότοποι δεν θα πρέπει (α) να δημιουργούν πλαίσια γύρω από οποιοδήποτε μέρος των ιστότοπων ή να χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές που αλλάζουν την οπτική παρουσίαση των ιστότοπων. (β) υποδηλώνει ότι το MESA προσυπογράφει εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας ή της εταιρείας σας) ή εσείς ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αυτού ή άλλου προσώπου. (γ) χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της MESA, συνεπάγεται την υπαγωγή μεταξύ εσάς ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή εσείς ή των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτού ή του άλλου προσώπου και του MESA. (δ) εσφαλμένη αναφορά της σχέσης σας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου με το MESA ή παρουσίαση ψευδών, παραπλανητικών, υποτιμητικών, δυσφημιστικών ή άλλων καταστρεπτικών πληροφοριών ή εντυπώσεων σχετικά με το MESA ή οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του. ή (ε) περιέχουν υλικά που μπορούν να ερμηνευθούν ως δυσάρεστα, επιβλαβή, προσβλητικά ή ανακριβή ή παραβιάζουν τους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της ενότητας 6 (Περιορισμένες Χρήσεις)).


10. ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
10.1 Το MESA σέβεται το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή. Όλες οι πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξει η MESA μέσω των Ιστοσελίδων σχετικά με εσάς κατά την επίσκεψή σας στους Δικτυακούς Τόπους, υπόκεινται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της MESA, η οποία ενσωματώνεται με παραπομπή στους Όρους και Προϋποθέσεις ("Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων").


11. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
11.1 Οι ιστότοποι φιλοξενούνται σε διακομιστές που κατοικούν στην επαρχία του Κεμπέκ του Καναδά και οι ιστότοποι ελέγχονται από το MESA από την επαρχία του Κεμπέκ του Καναδά. Με την πρόσβαση στις Ιστοσελίδες, συμφωνείτε ότι η συμφωνία αυτή σχηματίζεται στην επαρχία του Κεμπέκ του Καναδά και ότι όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτήν διέπονται από τους νόμους της επαρχίας του Κεμπέκ και τους νόμους του Καναδά, ανεξάρτητα από τις συγκρούσεις νόμων των αρχών αυτών.

11.2 Κάθε διαφορά μεταξύ του MESA και εσάς ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που προκύπτει από, σε σχέση με ή σχετικά με τους Ιστότοπους, το Περιεχόμενο, τους Όρους και Προϋποθέσεις, οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω των Ιστοσελίδων ή οποιοδήποτε σχετικό θέμα πρέπει να επιλυθεί ενώπιον των Δικαστηρίων της Επαρχίας του Κεμπέκ , Καναδά που εδρεύει στην πόλη του Μόντρεαλ ("Courts"), και υποβάλετε αμετάκλητα και εξουσιοδοτείτε την αποκλειστική δικαιοδοσία αυτών των Δικαστηρίων για οποιαδήποτε τέτοια διαφορά.


12. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
12.1 Εάν παραβιάζετε οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων, τότε δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους ή το εφαρμοστέο Περιεχόμενο που διατίθεται μέσω των Ιστοτόπων. Η MESA, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, θα καθορίσει εάν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις έχουν παραβιαστεί.

12.2 Η MESA ή οι πάροχοι υπηρεσιών της μπορούν, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς αιτία και κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να: (i) αναστείλουν ή τερματίσουν (εν όλω ή εν μέρει) την εξουσιοδότησή σας για χρήση των Ιστοσελίδων. (ii) να αναστείλει, να τερματίσει, να καταργήσει ή να διαγράψει οριστικά και να καταστρέψει, κατά περίπτωση, οποιοδήποτε από τα εξής: (Α) URL, διεύθυνση IP ή όνομα τομέα, ή (Β) οποιοδήποτε υλικό που εσείς ή οι άλλοι ενδέχεται να έχετε δημοσιεύσει ή να υποβάλετε σε κάποιον ή σε όλους τους ιστότοπους. (iii) να περιορίσετε την πρόσβαση στα υλικά που έχουν αναρτηθεί ή υποβληθεί στους ιστότοπους. και (iv) σας απαγορεύει οποιαδήποτε μελλοντική χρήση των Ιστοτόπων. όλα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή οποιαδήποτε ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλα αυτά τα μέτρα.


13. ΑΛΛΑ
13.1 Εάν για οποιονδήποτε λόγο ένα δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας διαπιστώσει ότι κάποια διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων ή μέρος αυτού είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστή, τότε η διάταξη αυτή επιβάλλεται στο μέγιστο επιτρεπτό όριο ώστε να επιφέρει την πρόθεση των Όρων και Προϋποθέσεων και οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις θα συνεχίσουν να ισχύουν. Η αποτυχία της MESA να επιμείνει ή να επιβάλει την αυστηρή εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης των Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιουδήποτε δικαιώματος δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε τέτοια διάταξη ή δικαίωμα. Εσείς και η MESA είστε ανεξάρτητοι εργολάβοι και καμία σχέση συνεργασίας, εταιρικής σχέσης, κοινοπραξίας, απασχόλησης ή δικαιόχρησης δεν προορίζεται ή δεν δημιουργείται από τους Όρους και Προϋποθέσεις ή τη χρήση των Δικτυακών τόπων ή του Περιεχομένου από εσάς.

13.2 Οι Όροι και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της MESA και εσάς σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας και αντικαθιστούν όλες τις επικοινωνίες, παραστάσεις ή συμφωνίες, είτε προφορικές είτε γραπτές, μεταξύ του MESA ή των συνεργατών του και εσείς σε αυτό το θέμα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Όρων και Προϋποθέσεων, θα διέπεται η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κατά περίπτωση.

13.3 Οι διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων θα ωφελήσουν και θα είναι δεσμευτικές για το MESA και τους παρόχους υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση, και τους αντίστοιχους διαδόχους και τους εκχωρητές τους, καθώς και εσείς και κληρονόμους, εκτελεστές, διαχειριστές, διαδόχους και προσωπικούς αντιπροσώπους. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της MESA, η οποία μπορεί να παρακρατηθεί κατά την αποκλειστική κρίση της MESA. Η MESA και οι πάροχοι υπηρεσιών της μπορούν να εκχωρήσουν αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χωρίς τη συγκατάθεσή σας.